GEOTECHNIKA

Geotechnika

Przygotowanie terenu stanowi podstawowy etap umożliwiający rozpoczęcie prac nad przyszłą zabudową. Nierówności gruntowe, nieprawidłowe ukształtowanie terenu czy niedoskonałości powierzchni – każdy z tych elementów stanowić może wyzwanie dla potencjalnego architekta, ale nie dla nas. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. W naszej ofercie znajdziesz różnorodne roboty ziemne makroniwelację terenu, stabilizację gruntów i roboty geotechniczne. Dzięki kompleksowej wiedzy naszych pracowników i dostępowi do specjalistycznego sprzętu możesz być pewien, że wreszcie poczujesz stabilny grunt pod nogami.

Geotechnika

Wybór odpowiedniego terenu stanowi podstawę długotrwałej zabudowy. Z tego powodu, należy przeznaczyć adekwatną ilość czasu oraz uwagi dla tego aspektu. Lekceważenie pierwszego kroku procesu budowy, jakim jest obsługa geotechniczna, może przynieść w przyszłości, katastrofalne skutki, które spowodują straty finansowe a w skrajnych przypadkach — niepowodzenie całej inwestycji. Z tego powodu zaleca się, aby dokładnie zbadać wszelkie występujące nierówności gruntowe, nieprawidłowe ukształtowanie terenu czy niedoskonałości powierzchni.

Oferujemy Państwu usługi oparte na naszym wieloletnim doświadczeniu, a także dogłębnej wiedzy z zakresu obsługi geotechnicznej, czyli interdyscyplinarnego obszaru łączącego liczne dziedziny nauki oraz inżynierii. Wykwalifikowani pracownicy naszej firmy, dysponujący niezbędną wiedzą i nowoczesnym sprzętem sprawią, że prace takie jak wymiana gruntu pod fundamenty czy stabilizacja gruntów przebiegają zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Czym jest obsługa geotechniczna?

 

Obsługa geotechniczna jest usługą świadczoną przez specjalistów w dziedzinie geotechniki, która obejmuje szereg czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności procesu budowlanego. Zanim na plac budowy wjedzie ciężki sprzęt, należy dokładnie sprawdzić właściwości gruntu, na jakim powstać ma dana inwestycja. Specjalnie wykwalifikowany zespół musi dokonać jego badań wstępnych, oceniając stopień ryzyka geotechnicznego, na które składa się prawdopodobieństwo występowania zjawisk takich jak między innymi:

 • ruchy gruntowe,

 • osuwanie się ziemi,

 • zbyt wysoki poziom wód gruntowych

 • zagrożenie spowodowane erozją gruntu

 • występowanie pustek podziemnych

 • ryzyko aktywności sejsmicznej

W razie występowania któregokolwiek z tych zjawisk należy trafnie ocenić szanse powodzenia przedsięwzięcia budowlanego i jeśli to możliwe zastosować nowoczesne metody geotechniczne, takie jak stabilizacja gruntu czy wymiana gruntu pod inwestycje. Firma zajmująca się obsługą geotechniczną trudni się również doradztwem w zakresie zarządzania odpadami i ochrony środowiska, co jest niezwykle istotne zwłaszcza w przypadku inwestycji infrastrukturalnych w pobliżu obszarów chronionych.

 

Stabilizacja gruntów

W celu zagwarantowania trwałości planowanego obiektu nasza firma przeprowadza procedurę stabilizacji gruntów. Proces ten wykonywany jest na terenach o niskiej nośności. Mocny grunt stanowi podstawę – zarówno dosłownie, jak i w przenośni, dlatego jego odpowiednie wzmocnienie należy do czynności niezbędnych przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Stabilizacja gruntów polega na rozdrobnieniu i wymieszaniu ziemi z dedykowanymi spoiwami. Grunt wiążemy z odpowiednimi materiałami stabilizującymi: cementem, wapnem, hydraulicznym spoiwem drogowym czy dodatkiem hydrofobowym. Dobór odpowiedniego spoiwa do stabilizacji gruntów przez specjalistów naszej firmy pozwala uzyskać pożądane właściwości i parametry terenu, umożliwiając uzyskanie przez niego hydro- bądź mrozoodporności, gwarantując również zwiększenie wytrzymałości podłoża.

Rozpoczynając proces stabilizacji gruntów, nasza Firma w pierwszym jego etapie doprowadza teren do optymalnej wilgotności i zapewnienia odpowiedniego spulchnienia podłoża. Obliczając dokładną ilość spoiwa na daną część gruntu, równomiernie rozprowadzamy je po powierzchni. Używając specjalistycznych recyklerów, którymi dysponujemy, dokonujemy następnie rozdrabniania i mieszania podłoża z materiałem.

Kolejny etap stanowi zagęszczenie i profilowanie gruntów – przy pomocy walców i równiarek, jakimi dysponuje nasza firma, uzyskujemy odpowiednie ukształtowanie terenu, starannie dążąc do zakładanych wcześniej miar wysokościowych. Proces stabilizacji gruntów kończymy pielęgnacją, która zapewnia wysoką efektywność przeprowadzanych prac i najwyższą wytrzymałość terenu.

Wymiana
gruntu pod fundamenty

Wymiana gruntów pod fundamenty stosowana jest w celu stworzenia odpowiednich warunków pod budowę, które mają zapewnić długotrwałą użytkowość. Procedurę wykonuje się przed rozpoczęciem stawiania budynków lub przy fundamentach już funkcjonujących nieruchomości, aby wzmocnić powierzchnię, która jest osłabiona.

W celu odpowiednio przeprowadzonej wymiany gruntów dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który zapewnia precyzję oraz bezpieczeństwo wszelkich dokonywanych działań. Po wcześniejszym przygotowaniu, wymianę gruntu rozpoczyna się od wierceń, które dostarczają informacji na temat grubości warstwy gruntu, którą należy usunąć, a także poziomu wód gruntowych, o których nie wolno zapominać – wymiana gruntów staje się wtedy trudniejszym procesem.

W celu odpowiednio przeprowadzonej wymiany gruntów pod fundamenty dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który zapewnia precyzję oraz bezpieczeństwo wszelkich dokonywanych działań. Po wcześniejszym przygotowaniu wymianę gruntu pod fundamenty rozpoczyna się od wierceń, które dostarczają informacji na temat grubości warstwy gruntu, którą należy usunąć, a także poziomu wód gruntowych, o których nie wolno zapominać – wymiana gruntów pod fundamenty staje się wtedy trudniejszym procesem.

Stosowanym materiałem jest piasek o ziarnach różnej grubości, mieszany z cementem. Taki zabieg sprawia, że grunt zwiększa swoją nośność. Kolejnym krok stanowi ubicie powierzchni, do której stosowane są specjalistyczne maszyny, co ma na celu stabilizację gruntu. Dzięki nowoczesnym technologiom, z których korzysta nasza firma podczas codziennej pracy, wymiana gruntów pod fundamenty nie stanowi długiego procesu, co sprawi, że sprawnie będą mogli Państwo przejść do kolejnych etapów budowy.

Obsługa geotechniczna

Wibra Infrasruktura może zaoferować Państwu kompleksową obsługę geotechniczną, na którą składa się szereg różnorodnych usług. Wiedząc, jak ważne jest odpowiednie zaplanowanie prac, zadbaliśmy o to, by nasi pracownicy mogli dokładnie poznać i przeanalizować teren, nad którym pracują, aby móc następnie trafnie dopasować metodologię do zastanych gruntów.

Przed rozpoczęciem prac przeprowadzamy zarówno badania laboratoryjne, środowiskowe, geotechniczne, geologiczne, jak i prace geośrodowiskowe. Dzięki wiedzy naszych specjalistów stosujących nowoczesne metody zmiany właściwości gruntów oraz odpowiedniemu zapleczu technologicznemu jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu obsługę geotechniczną na najwyższym poziomie niezależnie od skali i złożoności danego przedsięwzięcia infrastrukturalnego.

Obsługa geotechniczna to nie tylko szeroko rozumiane badania gruntu, ale również odpowiednie wykonawstwo. Wybierając naszą firmę, mogą być Państwo pewni, iż przeprowadzimy wszelkie prace w sposób rzetelny, skrupulatny oraz specjalnie przygotowany i przystosowany do danego przypadku. Szczycimy się naszą pracą i nieustannie poszerzamy zakres naszych umiejętności.

Podczas realizacji prac związanych z obsługą geotechniczną stosujemy różne metody, między innymi:

 • mikrowybuchy,

 • dynamiczna wymiana gruntu pod fundamenty

 • zagęszczanie dynamiczne,

 • iniekcja strumieniowa (jet grouting),

 • pipe roofing,

 • wibrowymiana,

 • wibroflotacja,

 • wgłębne mieszanie gruntu (DSM),

 • pale wiercone świdrem ciągłym (CFA),

 • pale (kolumny) przemieszczeniowe,

 • pale wielkośrednicowe,

 • ściany szczelinowe.

Tworzymy zespół wysoko wykwalifikowanych osób, posiadających wiedzę z zakresu obsługi geotechnicznej, którą wzajemnie się dzielimy, co czyni nas liderami na rynku. Priorytetowo traktujemy rozwój, dlatego chętnie przyjmujemy wyzwania pod postacią nowych, często skomplikowanych i czasochłonnych zleceń. Nasze bogate portfolio stanowi najlepszy dowód wysokiej jakości, jaka towarzyszy naszym realizacjom i z zapałem możemy zapewnić, że grono zadowolonych kontrahentów stale się powiększa, a my nie zamierzamy na tym poprzestać!

Nasza firma oferuje różnorodne usługi z zakresu geotechniki i nie tylko, jednak wszystkie, łączy jasna dla wszystkich zainteresowanych i transparentna organizacja oraz profesjonalizm. Gwarantujemy indywidualne podejście, a dzięki dostępowi do maszyn najwyższych technologii i specjalistycznej wiedzy naszych pracowników możemy zapewnić najwyższej jakości ofertę. Państwa satysfakcja i zadowolenie motywuje nas do codziennej pracy.

 

Nasz wachlarz usług, a w tym stabilizację gruntów, wykonujemy na terenie całej Polski. Skontaktuj się z nami już dziś, abyśmy mogli omówić szczegóły współpracy i dołącz do grona naszych zadowolonych kontrahentów!

geotechnika kraków 9

Zapoznaj się z naszą ofertą: