technologia mce

Technologia MCE

Technologia MCE pozwoliła na zrewolucjonizowanie prac w zakresie inżynierii drogowej, kubaturowej i przemysłowej. Innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w naszej firmie pozwoliły nie tylko na uzyskanie licznych korzyści ekonomicznych, ale i środowiskowych. Wykonujemy modernizacje dróg metodą recyklingu nawierzchni, czyli tzw. MCE – oferujemy świetne usługi, które stanowią odpowiedź dla wielu zagadnień dzisiejszego budownictwa.

Technologia MCE

Technologia MCE pozwala na zrewolucjonizowanie prac w zakresie inżynierii drogowej, kubaturowej i przemysłowej. Innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w naszej firmie pozwoliły nie tylko na uzyskanie licznych korzyści ekonomicznych, ale i środowiskowych. Wykonujemy modernizacje dróg metodą recyklingu nawierzchni, czyli tzw. MCE – oferujemy profesjonalne usługi, które stanowią odpowiedź dla szerokiego spektrum zapotrzebowania dzisiejszego budownictwa.

Mieszanki MCE w budownictwie

Ostatnie lata obfitowały w rozwój różnorodnych metod recyklingu w budownictwie, za priorytet obierając dobro środowiska. Nasza firma, rozumiejąc potrzebę troski o naturę, zdecydowała się na wykorzystywanie rozwiązań ekologicznych. Dlatego w naszej ofercie pojawiła się technologia MCE, czyli wykorzystanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych przy tworzeniu nowych nawierzchni. Składa się ona z destruktu asfaltowego, emulsji asfaltowej, cementu, kruszywa doziarniającego i wody, które następnie są mieszane w odpowiednich warunkach i proporcjach, a kolejno przetwarzane.

Choć w teorii zagadnienie to brzmi nieco zawile i zagadkowo, to w praktyce nie stanowi jednak dla naszego zespołu żadnego problemu. Oferowany przez nas recykling materiałów drogowych, czyli technologia MCE, polega na dokładnym przetworzeniu istniejącej już powierzchni drogi. Zniszczone podłoże najpierw zostaje ściągnięte, a następnie przetworzone w odpowiedni sposób i położone na nowo. Zachowana zostaje przy tym elastyczność i stabilność poprzedniego gruntu, a stara nawierzchnia otrzymuje wyrównane ”nowe życie”, bez ubytków, spękań i nierówności. Rozwiązanie to nie wymaga nakładu dodatkowych kruszyw, bo wszystko znajduje się na miejscu! Dlatego można ograniczyć zarówno ich wydobycie, jak i transport, co będzie miało przełożenie na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i spalin do atmosfery, a jednocześnie spowalnia procesy eksploatacji złóż naturalnych.

Dodatkowym atutem technologii MCE jest znacznie mniejsza ilość wytworzonych odpadów, a także zmniejszenie kosztów o eksploatację samochodów dostawczych i transportu kruszywa. Wszystko to sprawia, że sposób układania nawierzchni z wykorzystaniem technologii MCE jest przyjazny dla środowiska, a cały proces umożliwia znaczne przyspieszenie robót drogowych.

Zakres zastosowań technologii MCE

Uniwersalność technologii MCE pozwala na wykorzystanie jej w różnorodnych pracach budowlanych, wśród których wymienić możemy m.in.:

  • przebudowy i remonty istniejących już nawierzchni,
  • poszerzania dróg,
    dodawanie lub remonty poboczy,
  • wzmacnianie powierzchni,
  • dostosowywanie nawierzchni do pożądanej nośności docelowej.

Technologia MCE stanowi idealny sposób na uzyskanie oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznego podejścia. Metoda ta doskonale sprawdzi się podczas usuwania spękań powstałych w warstwie ścieralnej, naprawi podbudowę, a także pozwoli na zlikwidowanie stałych odkształceń, kolein i hałd.

Proces recyklingu nawierzchni drogowych

Istnieją różne sposoby przeprowadzania takiego recyklingu – na zimno i na ciepło. Zwykle wykonanie podbudowy z wykorzystaniem technologii MCE rozpoczynamy od frezowania starej nawierzchni. Następnie przechodzimy do rozkładania kruszywa doziarniającego. Obliczając dokładną ilość potrzebnej mieszanki, równomiernie rozprowadzamy je po określonej powierzchni, po czym wstępnie profilujemy teren i rozsypujemy po nim cement, by móc następnie przejść do kolejnego frezowania. Na tym etapie przeprowadzamy już recykling właściwy – dozując emulsję asfaltową, układamy nową warstwę nawierzchni przy pomocy specjalistycznej maszyny.

Zarówno emulsja, jak i cement są środkami wiążącymi, a więc dobrane w odpowiednich proporcjach stanowią niezbędny element podczas całego procesu tworzenia. Prace kończymy zagęszczeniem terenu przy użyciu stalowego walca wibracyjnego. Tym samym stara nawierzchnia przetworzona została w nową w sposób zarówno ekologiczny, jak i ekonomiczny.

Odporność na pękanie nowopołożonych nawierzchni

Po opracowaniu technologii MCE poddawano w wątpliwość jej wytrzymałość i odporność na pękanie względem metod tradycyjnych. Dlatego na Politechnice Gdańskiej przeprowadzone zostały odpowiednie badania dotyczące tego zagadnienia i wykazały one, że podbudowa wykonana w ekologicznej technologii jest znacznie bardziej odporna na uszkodzenia (pęknięcia) niż jej rywalki wykonane z betonu cementowego lub asfaltowego. A na jakość mieszanek MCE mają znaczący wpływ odpowiednie proporcje dobieranych komponentów. Dlatego rozwiązanie to nie tylko daje korzyści związane z ekonomią, ekologią i przyspieszeniem czasu pracy, ale również przekłada się na jakość wykonywanych przez nas nawierzchni.

Oszczędność, wytrzymałość i ekologia – jeśli chcesz się przekonać sam, jakie korzyści niesie ze sobą technologia MCE, zgłoś się do nas już dziś. Posiadając wieloletnie doświadczenie w branży, nasza firma zdaje sobie sprawę z potrzeby wdrażania i wykorzystywania nowych metod w budownictwie, zwłaszcza jeśli posiadają one pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Decydując się na technologię MCE, wspierasz ekologię. Korzyści z recyklingu dostrzeżesz bowiem nie tylko Ty, ale i sama natura.

Zapewniamy profesjonalne usługi i gwarantujemy zadowalającą współpracę. Dzięki nam Twoja nawierzchnia zyska drugie życie.

geotechnika kraków 9

Zapoznaj się z naszą ofertą: