technologia mce

Technologia MCE

Technologia MCE pozwala na zrewolucjonizowanie prac w zakresie inżynierii drogowej, kubaturowej i przemysłowej. Innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w naszej firmie pozwoliły nie tylko na uzyskanie licznych korzyści ekonomicznych, ale również środowiskowych. Wykonujemy modernizacje dróg metodą recyklingu nawierzchni, czyli tzw. MCE – oferujemy profesjonalne usługi, które stanowią odpowiedź dla szerokiego spektrum zapotrzebowania dzisiejszego budownictwa.

Technologia MCE

Technologia MCE pozwala na zrewolucjonizowanie prac w zakresie inżynierii drogowej, kubaturowej i przemysłowej. Innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w naszej firmie pozwoliły nie tylko na uzyskanie licznych korzyści ekonomicznych, ale również środowiskowych. Wykonujemy modernizacje dróg metodą recyklingu nawierzchni, czyli tzw. MCE – oferujemy profesjonalne usługi, które stanowią odpowiedź dla szerokiego spektrum zapotrzebowania dzisiejszego budownictwa.

Mieszanki MCE w budownictwie

Ostatnie lata obfitowały w rozwój różnorodnych metod recyklingu w budownictwie, za priorytet obierając dobro środowiska. Nasza firma, rozumiejąc potrzebę troski o naturę, zdecydowała się na wykorzystywanie rozwiązań ekologicznych. Dlatego w naszej ofercie pojawiła się technologia MCE, czyli wykorzystanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych przy tworzeniu nowych nawierzchni. Składa się ona z destruktu asfaltowego, emulsji asfaltowej, cementu, kruszywa doziarniającego i wody, które następnie są mieszane w odpowiednich warunkach i proporcjach, a następnie kolejno przetwarzane.

Choć w teorii zagadnienie to brzmi nieco zawile i zagadkowo, to w praktyce nie stanowi jednak dla naszego zespołu żadnego problemu. Oferowany przez nas recykling materiałów drogowych, polega na dokładnym przetworzeniu istniejącej już powierzchni drogi. Zniszczone podłoże najpierw zostaje ściągnięte, a następnie przetworzone w odpowiedni sposób i położone na nowo. Zachowana zostaje przy tym elastyczność i stabilność poprzedniego gruntu, a stara nawierzchnia otrzymuje wyrównane ”nowe życie”, bez ubytków, spękań i nierówności. Rozwiązanie to nie wymaga nakładu dodatkowych kruszyw, bo wszystko znajduje się na miejscu! Dlatego można ograniczyć zarówno ich wydobycie, jak i transport, co będzie miało przełożenie na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i spalin do atmosfery, a jednocześnie spowalnia procesy eksploatacji złóż naturalnych.

Dodatkowym atutem MCE jest znacznie mniejsza ilość wytworzonych odpadów, a także zmniejszenie kosztów o eksploatację samochodów dostawczych i transportu kruszywa. Wszystko to sprawia, że sposób układania nawierzchni z wykorzystaniem technologii MCE jest przyjazny dla środowiska, a cały proces umożliwia znaczne przyspieszenie robót drogowych.

Zalety technologii MCE

Zmniejszenie czasu utwardzania – MCE charakteryzuje się szybkim czasem utwardzania, przyspieszając proces budowy i remontu dróg, co pozwala na skrócenie czasu, w którym droga jest niedostępna dla ruchu.

Mniejsza ilość odpadów – w porównaniu do niektórych tradycyjnych metod budowy dróg, proces produkcji MCE generuje mniej odpadów, co przyczynia się do zmniejszenia obciążenia środowiska.

Ochrona środowiska – składniki mineralne i cementowe wykorzystywane w technologii MCE są łatwiej dostępne, a sam proces produkcji ich generuje mniejsze emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z niektórymi innymi rodzajami nawierzchni.

Zastosowanie na różnych rodzajach nawierzchni – MCE może być stosowane na różnych rodzajach podłoża, co sprawia, że technologia ta może być używana w różnych warunkach geologicznych i klimatycznych.

Poprawa trwałości nawierzchni – MCE pomaga w zwiększeniu wytrzymałości mechanicznej nawierzchni drogowej. Sprawia to, że drogi są bardziej odporne na obciążenia, zmniejszając ryzyko pęknięć i uszkodzeń.

Odporność na działanie warunków atmosferycznych – mieszaniny MCE są odporne na wpływ czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, mróz, czy promieniowanie UV. Dzięki temu nawierzchnie utrzymane w tej technologii są bardziej trwałe i wymagają mniejszych nakładów na konserwację.

Poprawa przyczepności – dzięki dodatkowi emulsji bitumicznej, MCE może poprawić przyczepność nawierzchni, co jest istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza w sezonie zimowym.

Redukcja kosztów – zastosowanie technologii MCE może prowadzić do obniżenia kosztów budowy i utrzymania dróg. Szybszy czas utwardzania, dłuższa trwałość nawierzchni oraz odporność na działanie warunków atmosferycznych przekładają się na zmniejszenie kosztów związanych z remontami i konserwacją.

Zakres zastosowań technologii MCE

Uniwersalność technologii MCE pozwala na wykorzystanie jej w różnorodnych pracach budowlanych, wśród których wymienić możemy m.in.:

  • przebudowy i remonty istniejących już nawierzchni,
  • poszerzania dróg, 
  • dodawanie lub remonty poboczy,
  • wzmacnianie powierzchni,
  • dostosowywanie nawierzchni do pożądanej nośności docelowej.

Technologia MCE stanowi idealny sposób na uzyskanie oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznego podejścia. Metoda ta doskonale sprawdzi się podczas usuwania spękań powstałych w warstwie ścieralnej, naprawi podbudowę, a także pozwoli na zlikwidowanie stałych odkształceń, kolein i hałd.

Proces recyklingu nawierzchni drogowych

Istnieją różne sposoby przeprowadzania takiego recyklingu – na zimno i na ciepło. Zwykle wykonanie podbudowy z wykorzystaniem technologii MCE rozpoczynamy od frezowania starej nawierzchni. Następnie przechodzimy do rozkładania kruszywa doziarniającego. Obliczając dokładną ilość potrzebnej mieszanki, równomiernie rozprowadzamy je po określonej powierzchni, po czym wstępnie profilujemy teren i rozsypujemy po nim cement, by móc następnie przejść do kolejnego frezowania. Na tym etapie przeprowadzamy już recykling właściwy – dozując emulsję asfaltową, układamy nową warstwę nawierzchni przy pomocy specjalistycznej maszyny.

Zarówno emulsja, jak i cement są środkami wiążącymi, a więc dobrane w odpowiednich proporcjach stanowią niezbędny element podczas całego procesu tworzenia. Prace kończymy zagęszczeniem terenu przy użyciu stalowego walca wibracyjnego. Tym samym stara nawierzchnia przetworzona została w nową w sposób zarówno ekologiczny, jak i ekonomiczny.

Odporność na pękanie nowopołożonych nawierzchni

Po opracowaniu technologii MCE poddawano w wątpliwość jej wytrzymałość i odporność na pękanie względem metod tradycyjnych. Dlatego na Politechnice Gdańskiej przeprowadzone zostały odpowiednie badania dotyczące tego zagadnienia i wykazały one, że podbudowa wykonana w ekologicznej technologii jest znacznie bardziej odporna na uszkodzenia (pęknięcia) niż jej rywalki wykonane z betonu cementowego lub asfaltowego. A na jakość mieszanek MCE mają znaczący wpływ odpowiednie proporcje dobieranych komponentów. Dlatego rozwiązanie to nie tylko daje korzyści związane z ekonomią, ekologią i przyspieszeniem czasu pracy, ale również przekłada się na jakość wykonywanych przez nas nawierzchni.

Oszczędność, wytrzymałość i ekologia – jeśli chcesz się przekonać sam, jakie korzyści niesie ze sobą technologia MCE, zgłoś się do nas już dziś. Posiadając wieloletnie doświadczenie w branży, nasza firma zdaje sobie sprawę z potrzeby wdrażania i wykorzystywania nowych metod w budownictwie, zwłaszcza jeśli posiadają one pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Decydując się na technologię MCE, wspierasz ekologię. Korzyści z recyklingu dostrzeżesz bowiem nie tylko Ty, ale i sama natura.

Zapewniamy profesjonalne usługi i gwarantujemy zadowalającą współpracę. Dzięki nam Twoja nawierzchnia zyska drugie życie.

geotechnika kraków 9

Zapoznaj się z naszą ofertą: