Bezpieczeństwo prac na placu budowy

Bezpieczeństwo na budowie – priorytety i najnowsze standardy

Bezpieczeństwo w miejscu pracy, jakim jest plac budowy, jest kluczem do sukcesu zarówno firm, jak i podejmowanych przez nie projektów. Nawet małe wypadki oprócz uszczerbku na zdrowiu pracownika powodują znaczne zwiększenie się kosztów podejmowanych działań. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo na budowie znacznie się poprawiło, co jest spowodowane najnowszymi standardami i priorytetami wyznaczonymi przez pracodawców oraz instytucje państwowe.

Co znajdziesz w naszym artykule?

   • Świadomość w zakresie BHP
   • Zarządzanie ryzykiem
   • Digitalizacja przemysłu jako obecny standard technologii
   • Zrównoważone budownictwo i normy prawne
  •  

Świadomość w zakresie BHP

Priorytetem w każdym projekcie oraz na placu budowy powinno być zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników. Dlatego tak ważne jest kreowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników oraz pracodawców. Oprócz podstawowej znajomości w zakresie BHP należy stawiać na systematyczne szkolenia na temat zagrożeń, obsługi maszyn, w tym dopiero wprowadzonych na miejsce pracy oraz bezpiecznego sposobu wykonywania powierzonych zadań. Należy również zadbać o szkolenia dla osób koordynujących oraz sprawujących nadzór nad wykonywaniem pracy. To, w jakim stopniu koordynatorzy ds. BHP zostaną zaznajomieni z najnowszymi zaleceniami BHP, będzie wpływać na świadomość samych pracowników. Szkolenia te powinny być zapewnione przez pracodawcę bądź instytucje państwowe, aby koszta nie były czynnikiem odstraszającym dla pracownika.

Zarządzanie ryzykiem

Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem już na początkowym etapie pracy ma niezwykle istotny wpływ na bezpieczeństwo na budowie. Pozwala to na wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia oraz szczególne zadbanie o bezpieczeństwo pracowników. Zdecydowany wpływ na tę sferę ma obecna digitalizacja przemysłu. Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) oraz modelowanie 3D pozwala już na początkowym etapie budowy wykryć potencjalne błędy, skorygować je oraz ocenić bezpieczeństwo danego projektu. W ten sposób ryzyko wypadków spada.

Digitalizacja przemysłu jako obecny standard technologii

Wynajem maszyn umożliwia firmom korzystanie z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń. Firmy specjalizujące się w wynajmie regularnie aktualizują swoje floty, co pozwala użytkownikom korzystać z nowoczesnych rozwiązań. Dzięki temu firmy mogą efektywniej i sprawniej realizować projekty, co przekłada się na ich wyższą jakość. Ponadto, brak konieczności inwestowania w zakup drogich maszyn pozwala przedsiębiorstwom na skoncentrowanie się na swojej głównej działalności i lepsze zarządzanie zasobami finansowymi.

przepisy BHP i bezpieczeństwo na budowie

Zrównoważone budownictwo i normy prawne

Na straży bezpieczeństwa w miejscu pracy stoją konkretne normy oraz standardy wyznaczające prawidłowy przebieg pracy. Jedną z nich jest międzynarodowa norma ISO 45001, dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Standard ten umożliwia niemal każdej organizacji poprawę wydajności w zakresie zapobiegania wypadkom podczas pracy. Równocześnie idea zrównoważonego budownictwa jest coraz bardziej popularna w tej branży. Nie tylko pozwala ona dbać o środowisko, ale również zapewnia zdrowsze warunki pracy dla pracowników i pracodawców, jak np. technologia MCE.

Bezpieczeństwo w potencjalnie ryzykownym miejscu, takim jak plac budowy to najważniejsza kwestia, jaką pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom. Najnowsze standardy i wyznaczone priorytety pozwalają zmienić tę branżę kojarzoną ze znacznym stopniem wypadkowości na miejsce bezpieczne dla wszystkich pracowników.

Jeśli szukasz firmy doświadczonej w skutecznym wykorzystaniu zasad BHP, sprawdź naszą ofertę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i dbamy o najwyższe standardy BHP w każdym projekcie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *