jak wygląda budowa dróg w polsce

Jak wygląda budowa dróg w Polsce?

W dzisiejszych czasach większość osób przemieszcza się autobusem lub autem. Podróżując do różnych miejsc w Polsce, jak i na świecie, poruszamy się autostradami, miejskimi ulicami czy wiejskimi drogami, które często nie są w najlepszym stanie. Wraz ze wzrostem popularności podróży oraz rozwojem transportu, musimy liczyć się z tym, że zwiększa się zapotrzebowanie na nowe sieci dróg, które umożliwią nam dotarcie do wyznaczonego celu.

Wszystko zaczyna się od formalności

Zanim firma budowlana rozpocznie swoje zadanie, musi upłynąć wiele czasu, koniecznego do załatwienia wszelkich kwestii formalnych. Niezbędnym elementem jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Jest to procedura dotycząca budowy inwestycji mających wpływ na stan środowiska. Po złożeniu dokumentów, takich jak karta informacyjna inwestycji i raport środowiskowy, przystępuje się do pozyskania opinii na temat budowy drogi wystawionej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Po tym następują konsultacje społeczne, a po nich musimy starać się o uzyskanie decyzji realizacyjnej. Ostatnią osobą decydującą o tym, czy droga zostanie zbudowana, jest wojewoda, który wydaje uprawnienie, pozwalające na rozpoczęcie budowy.

Jak zbudowane są polskie drogi?

Niektóre drogi w Polsce mogą różnić się pod względem wykorzystanych do ich budowy elementów. Podstawowym wykorzystywanym w budownictwie drogowym jest materiał MMA, czyli mieszanka mineralno-asfaltowa.

etapy budowy drogi

Przekrój typowej drogi występującej w naszym państwie składa się z 6 warstw:

 1. Dno wykopu lub góra nasypu.
 2. Warstwa mrozoochronna, która odpowiada za stabilizację i drenaż, podczas zmieniających się warunków pogodowych. Górna część warstwy często wzmacniana jest cementem, która staje się podstawą dla dalszych konstrukcji.
 3. Podbudowa zasadnicza jest fundamentem drogi, który wykonywany jest ze specjalnego materiału sypkiego.
 4. Warstwa podbudowy asfaltowej zwiększa nośność dróg.
 5. Warstwa wiążąca pozwala na przenoszenie do niższych poziomów wszelkich obciążeń czy naprężeń.
 6. Warstwa ścieralna pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa jazdy oraz podnosi wytrzymałość drogi na warunki atmosferyczne.

Budowa drogi krok po kroku

Budowa drogi to czasochłonne i rozbudowane zadanie. Aby była ona wykonana prawidłowo, należy stosować odpowiednie materiały i techniki. Poszczególne etapy powstawania drogi najłatwiej przedstawić w kilku krokach.

 1. Usunięcie starej nawierzchni lub warstwy humusu.
 2. Nadanie odpowiedniego kształtu nawierzchni oraz zagęszczenie lub doziarnienie gruntu.
 3. Tworzenie korpusu i wierzchniej części podbudowy zasadniczej drogi.
 4. Dokładne wymieszanie gruntu.
 5. Zagęszczenie powstałego materiału i nadanie kształtu korpusowi powstającej drogi.
 6. Dokładna pielęgnacja powstałej warstwy stabilizacyjnej.
 7. Zaaplikowanie warstwy nośnej, a potem wiążąco-wyrównującej.
 8. Nałożenie warstwy ścieralnej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością w zakresie budowy dróg!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *