GEOTECHNIKA

Technologia MCE — charakterystyka

Recykling materiałów drogowych

budownictwo kolejowe kraków 10Z powodu braku odpowiednich miejsc do składowania odpadów, konieczne jest, by recykling materiałów drogowych stale się rozwijał. Takie rozwiązanie niesie nie tylko korzyści ekonomiczne, ale ma również pozytywny wpływ na środowisko. Recykling ma na celu przetworzenie istniejących już i zniszczonych materiałów drogowych na nową warstwę konstrukcyjną. Dzięki temu nie jest konieczne wydobywanie odpowiednich surowców i zużywanie energii na ich przetwarzanie. Zmniejsza się również obszar, który należałoby przeznaczyć na składowanie odpadów.

Recykling przy pomocy technologii MCE

W skład mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) wchodzi destrukt lub destrukt z kruszywem mineralnym, połączony z cementem i emulsją asfaltową. Mieszanka musi mieć odpowiednie proporcje i być stworzona w odpowiednich warunkach, a urządzenie skrawająco-mieszające przetwarza ją, by następnie zagęścić.

MCE pozwala na całkowite przetworzenie zniszczonych materiałów drogowych, ponadto recykling wykonywany jest na zimno, co pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia związanych z wysoką temperaturą. Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna musi mieć prawidłowo skomponowany skład. Pierwszym etapem projektowania jej zawartości jest rozpoznanie konstrukcji nawierzchni, robi się to, wykonując odkrywki lub odwierty przy pomocy frezarki. Następnie określa się skład granulometryczny otrzymanego materiału, tworzy się próbki mieszanki z różnymi proporcjami poszczególnych składników. Wykonuje się na nich badania stabilności i odkształcenia, by wybrać najbardziej odpowiedni rodzaj próbki.

Recykling odbywa się w maszynie frezująco-mieszającej, która posiada bęben z dwoma dyszami, a do niego doprowadzana jest emulsja wraz z wodą. Następuje proces mieszania i dodatkowego rozdrabniania. Przy pomocy frezarek odbywa się granulowanie. W wypadku konieczności doziarnienia gruntu rozsypuje się kruszywo, specjalne cysterny z dozownikami rozkładają cement, by następnie wymieszać materiał z emulsją. Dozuje się go z cysterny do recyklera, natomiast jeśli recykler nie jest wyposażony w stół, który wstępnie profiluje, konieczne jest wyrównanie i wstępne zagęszczenie mieszanki przy pomocy walca. Profiluje się ją i uzyskuje właściwą grubość równiarką, a następnie wykonaną podbudowę zagęszcza się.

Gdzie znajduje zastosowanie technologia MCE?

Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna wykorzystywana jest podczas wielu prac budowlanych. Używa się jej między innymi do:

  • wzmacniania powierzchni;
  • remontowania poboczy;
  • przebudowywania oraz remontowania istniejących już nawierzchni;
  • poszerzania dróg;
  • otrzymywania oczekiwanej docelowej nośności;
  • usuwania spękań odbitych, występujących w warstwie ścieralnej;
  • odnawiania podbudowy;
  • eliminowania powstałych odkształceń, kolein oraz innych uszkodzeń.

Skorzystanie z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej to rozwiązanie niezwykle ekonomiczne, a także pozytywnie wpływające na stan środowiska. Nasza firma oferuje profesjonalne usługi z zakresu recyklingu na zimno przy pomocy technologii MCE. Gwarantujemy udaną współpracę przy wykorzystaniu nowoczesnych metod recyklingu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *