wymiana gruntów

Jak stabilizować grunt?

Podczas inwestycji budowlanej istnieje możliwość napotkania gruntów o niskiej nośności. W takim przypadku konieczna jest ich stabilizacja, gdyż w przeciwnym razie prawdopodobieństwo katastrofy znacznie się zwiększa. Można wyróżnić wiele metod utwardzenia gruntu, a każda z nich ma na celu zapobiegać awariom na terenie budowlanym. Bardzo dużym wyzwaniem dla deweloperów są grunty słabonośne, ponieważ chcąc wybudować projekt na atrakcyjnej działce, został wymuszony dla nich przebieg drogi, czy potrzeba wybudowania mostu na rzece. Projektanci, którzy zajmują się tymi inwestycjami, również nie mają łatwego zadania. Ich projekty są wysoce wymagające zarówno pod względem doświadczenia jak i sprzętu, a pomyłka może być tragiczna w skutkach.

Sposoby stabilizacji gruntów

Stabilizacja gruntów jest niezbędna na niektórych terenach, a sposobów jej realizacji jest wiele — poniżej znajduje się kilka z nich.

Stabilizacja spoiwem hydraulicznym

Przy tym sposobie wykorzystuje się sypkie materiały wiążące, które do stwardnienia potrzebują wody, lub mogą się wiązać bez potrzeby powietrza. W zależności od użytego spoiwa wyróżnia się ich cztery grupy:

  • Stabilizacja gruntu cementem — cement jest sprawdzonym materiałem, najczęściej wykorzystywanym do ulepszenia konstrukcji nawierzchni drogi. 
  • Stabilizacja gruntu żużlem — ten materiał jest odpadem procesów hutniczych metali, a jego właściwości hydrauliczne przydają się przy stosowaniu go w postaci spoiwa wiążącego. Jest on głównie wykorzystywany jako dodatek do mieszanek hydraulicznych oraz przy produkcji cementu.
  • Stabilizacja gruntu popiołami lotnymi — są one odpadem, natomiast powstają w wypadku spalania paliw w elektrociepłowniach. Ta metoda cechuje się niskimi kosztami, jednak jej skuteczność jest dosyć ograniczona.
  • Stabilizacja gruntu spoiwem drogowym ostatnią z podstawowych metod stabilizacji poprzez spoiwo hydrauliczne jest wymieniona wyżej metoda z użyciem spoiwa drogowego. Są one mieszanką wcześniej wymienionych składników, często występująca z dodatkami. Celem tej metody jest osiągnięcie odpowiedniej wytrzymałości stabilizacji, przy okazji redukując koszty, między innymi przy porównaniu do stabilizacji cementem. 
stabilizacja gruntów

Stabilizacja gruntu wapnem

Ta metoda charakteryzuje się wysoką skutecznością osuszania, neutralizacją części organicznych oraz zmianą odczynu gruntu. Przez to, że wapno jest spoiwem powietrznym, do całkowitego związania potrzebuje dwutlenku węgla z atmosfery. Materiał ten najczęściej wykorzystywany na terenach, w których napotyka się wilgotne grunty.

Stabilizacja gruntu ziarnistym dodatkiem hydrofobowym

Warstwa, w której użyta jest ta metoda trwale podciąganie wody, przez co chroni konstrukcje przed niszczącym działaniem wody i mrozu. Specjalizacją tego materiału jest jego trwałość w czasie i zachowanie jakości konstrukcji w czasie eksploatacji.

Jeżeli szukają Państwo firmy z dużym doświadczeniem, która specjalizuje się w branży przemysłowej a w szczególności w stabilizacji gruntu, zapraszamy do skorzystania z oferty WIBRA, która cechuje się zespołem najlepszych profesjonalistów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *