budownictwo hydrotechniczne

Czym jest budownictwo hydrotechniczne?

Powódź lub susza mogą przynieść tragiczne skutki dla wielu działów gospodarki i życia. Z tego powodu bardzo ważny jest zrównoważony rozwój i ochrona ekosystemu- właśnie na tych działaniach opiera się budownictwo hydrotechniczne. Obejmuje ono wszystkie budowle, które mają pomóc w zarządzaniu gospodarką wodną, o czym będzie wspomniane w niniejszym artykule.

Dlaczego ten dział budownictwa ma takie duże znaczenie?

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę z tego, jak ważne jest budownictwo hydrotechniczne. Więcej mówiąc, okazuje się, że znacznie wpływa ono na codzienne życie całego społeczeństwa. Niektóre jego zasługi można zauważyć w codziennym życiu, natomiast część z nich jest zauważalna tylko w wyjątkowych sytuacjach, jakimi są między innymi katastrofy naturalne. Przykładowo, elektrownie wodne codziennie pozyskują niezwykle potrzebną energię elektryczną, a sztuczne zbiorniki wodne dostarczają wodę wielu gospodarstwom domowym. W krytycznych sytuacjach można zauważyć działanie wałów przeciwpowodziowych, które chronią dane miejsce przed powodzią lub podtopieniem. Gdyby nie budowle hydrotechniczne, te zagrożenia mogłyby spowodować poważne szkody finansowe, a nawet stanowić zagrożenie zdrowia lub życia. Można wyciągnąć z tego trafne wnioski, że ten dział nie tylko daje nam dostęp do niezbędnych zasobów, ale również chroni przed siłami natury.

budownictwa hydrotechniczna

Jakie budowle obejmuje budownictwo hydrotechniczne?

Wbrew pozorom ten dział branży budowlanej jest bardzo skomplikowany, a wykonywane instalacje mają swoje podziały

Śródlądowe budowle hydrotechniczne

Do tego typu należą budowle powstające na wodach śródlądowych takich jak rzeki, jeziora i stawy. Są to między innymi tamy, wały przeciwpowodziowe, sztuczne zbiorniki, jazy, śluzy czy elektrownie. Instalacje możliwe są do wykonania jedynie na takich wodach ze względu na swoje zastosowanie czy czynniki potrzebne do ich prawidłowej pracy. Przy budowie tych konstrukcji potrzebny jest profesjonalny sprzęt oraz wyspecjalizowani pracownicy. Sama praca przy nich wiąże się także z dużym niebezpieczeństwem, ponieważ siły natury, a w szczególności wody bywają bardzo niebezpieczne i nie należy ich lekceważyć.

Morskie budowle hydrotechniczne

Są to budowle nawodne lub podwodne, które znajdują się na obszarach morskich i dzielą się na kilka grup. Pierwszą z nich są budowle portowe, przykładowo falochrony, łamacze fal czy bulwary spacerowe. Kolejną grupą są budowle przystani morskich, do których należą w szczególności pomosty przeładunkowe. Jeszcze innym typem są budowle ochrony brzegów morskich, do których należą wały przeciwsztormowe czy zejścia na plażę. Ostatnim rodzajem są konstrukcje stałych morskich znaków nawigacyjnych, między innymi takie jak latarnie morskie. Większość z tych budowli to potężne przedsięwzięcia, do których potrzeba specjalistycznego sprzętu oraz wiedzy, aby mogły funkcjonować prawidłowo. Są to też niezwykle niebezpieczne konstrukcje do wybudowania, przy których budowie pracują najlepsi specjaliści.

Firma WIBRA realizuje zlecenia z zakresu budownictwa hydrotechnicznego na najwyższym poziomie we współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *